Škoda STC

29.05.2018

Nová budova Škoda Service Training Center s předváděcími prostory vozů Škoda a workshopy pro školení servisních techniků postavená v Kosmonosech u Mladé Boleslavi. Malý předváděcí sál je v 0.NP, kde je dvojitá projekce a auto-točna, pro připojení zařízení je osazen mobilní rack s AV technikou. Hlavní předváděcí sál je ve 4.NP a je zde 5-násobná projekce, 3 auto-točny. Ostatní výbava obou sálů je obdobná: hlavní osvětlovací soustava s DALI řízením, scénické osvětlení s LED scany Phillips a DMX řízením, AV sestava s ozvučením, signálovými přepínači, plně říditelným mixpultem, mikrofony a ozvučením. Sály jsou signálově propojeny, ale v běžném provozu jsou provozovány nezávisle. Ovládání všech funkcí systému je možné z přenosných ovladačů Apple iPAD, v hlavním sále je v režii osazen panel Crestron TPMC-9.


Řešení ovládání z řídicího systému Crestron čelilo několika výzvám: mimo napjatého harmonogramu realizace a provedení několika oficiálních prezentací již během realizace, bylo nutno připravit ovládání tak, aby AV výbavu sálů mohla využívat externí agentura (připojení k projekcím a ozvučení sálu, a světelného DMX mixu ke scénickému osvětlení), ale aby i zde mohlo probíhat mnoho různých typů prezentací a show s jednoduchým krokováním akce uživateli z ovládacího panelu, a aby režisér mohl takovou show nakonfigurovat během krátkého času a nemusel být při vlastní show přítomen. Proto byly řídicí sekvence provedeny formou konfigurovatelných scén, kdy režisér pro každou scénu nastaví akci všech zařízení v sále - stav nebo přepnutí každého z projektorů, reakci hlavního osvětlení, pohybu/zastavení točny, vyvolání nastavitelné konfigurace scénického osvětlení - a hned si scénu mohl otestovat z přenosného iPADu. Přechody mezi scénami jsou časově sladěny tak, že během přepínání signálů projektorů probíhá plynulé přenastavení scénického osvětlení. Přechod tak působí živě, nikoli rušivě.

Mixážní pult a mikrofony jsou souběžně s panely Crestron řízeny pomocí SW na PC v režii, všechna zařízení umožňují externí přístup po Ethernetu. Scénická světla jsou řízena pomocí Nardic-DMX interface, který umožňuje zcela plynulé přechody stavů světel. Ve 4.NP je navíc interface speciálně upravený, aby mohl adresovat celou sestavu 20ti scanů (více než 600 kanálů).